Dam


Ao 1011


Hướng Dẫn Thiết Kế Template Blogger

Được sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn về việc lập dự án thiết kế template từ A tới X nên hôm nay mình quyết định bắt tay vào việc thực hiện dự án này luôn. Bài viết này mình chỉ hướng dẫn cho các blogger viết blog trên nền blogspot của google thôi nha. Và tất nhiên là sẽ thiết kế mới 100% template.


Một số điều cần lưu ý: (không đọc sau này có gì đừng hối hận)
» TUYỆT ĐỐI ĐỪNG THIẾT KẾ NGAY TRÊN TRANG BLOG CHÍNH. Bạn nên tạo một trang blog khác chỉ để phục vụ cho việc thiết kế. Sau khi thiết kế hoàn thành hãy đem cái template mới đó về áp dụng cho blog chính của mình.
» Trên hướng dẫn này mình chỉ viết về cấu trúc template. Những vấn đề về css bạn xem ở bài viết này nha.
» Trước khi thiết kế bạn nên phát thảo ra giấy về hình dạng trang blog mình mong muốn sẽ như thế nào. Việc này giúp bạn định hình được việc chính mình cần phải làm là gì, tránh lang mang không biết bắt đầu từ đâu.
Bắt đầu vào vấn đề chính:
1. Cấu trúc cơ bản template của 1 blog có dạng như sau:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr'>
<head>
<b:skin><![CDATA[

]]></b:skin>
</head>
<body>
<b:section class='navbar' id='navbar' maxwidgets='1' showaddelement='no'>
<b:widget id='Navbar1' locked='true' title='Thanh điều hướng' type='Navbar'/>
</b:section>
</body>
</html>
Việc bạn cần làm là vào thiết kế → Chỉnh sửa HTML xóa toàn bộ đoạn code bên trong đó và paste đoạn code trên vào rồi save lại. Khi save lại sẽ xuất hiện 1 mục cảnh báo dạng như hình bên dưới. Bạn chọn vào mục xóa tiện ích.

Về trang chủ bạn sẽ thấy nó trắng toát không còn gì trên đó hết.

2. Chèn thẻ meta và title cho blog - cấu trúc template
Giải thích 1 tí về vị trí thêm code vào đoạn code ở bước 1.
» Meta, tags sẽ được chèn dưới thẻ <head> và trên thẻ <b:skin>
Để blog bạn được các công cụ tìm kiếm chú ý đến thì phần này là phần quan trọng nhất.
Bạn có thể xem hình bên dưới để hiểu ý nghĩa của phần meta tags là gì.

Ở dòng đầu là khi search ra trang chủ. Nó sẽ hiển thị tên blog vào đó.
Dòng bên dưới là khi search ra nội dung trong bài viết. Nó sẽ hiển thị kiểu Tên bài viết - Tên Blog
Nói chung phần này bạn cũng không cần hiểu nhiều làm gì. Chỉ cần chèn đoạn code sau vào vị trí đó là được:
<b:include data='blog' name='all-head-content'/>
<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
<title><data:blog.title/></title>
</b:if>
<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
<title><data:blog.pageTitle/></title>
<meta content='Mô tả về blog của bạn' name='description'/>
<meta content='Các từ khóa trên blog của bạn' name='keywords'/>
<b:else/>
<title><data:blog.pageName/> - <data:blog.title/></title>
<meta expr:content='data:blog.pageName + &quot; - Mô tả về blog của bạn&quot;' name='description'/>
<meta expr:content='data:blog.pageName + &quot;, Các từ khóa trên blog của bạn&quot;' name='keywords'/>
</b:if>
Thay đổi những dòng màu đỏ cho phù hợp với blog của bạn là được rồi.
» Những đoạn css qui định về thuộc tính các module trên blog sẽ được chèn phía trên thẻ  ]]></b:skin>
Để hiểu về các thuộc tính của css thì bạn đọc bài viết này nha.
» Các module hiển thị trên blog sẽ được chèn bên trong thẻ <body> Module hiển thị trên blog</body>
Để hiểu cách gọi ra các module bạn xem phần đầu của bài viết này nha.
3. Bố cục các thành phần bạn muốn có trên blog của mình ra giấy (đây là bước đầu tiên để bạn tạo được sự khác biệt cho blog của mình. Ví dụ mình muốn blog mình có cấu trúc dạng như hình vẽ bên dưới.

Thành phần blog này bao gồm 3 phần chính:
» Ở đầu trang là header.
» Ở giữa gồm 3 phần là 1 sidebar bên trái (sidebar1) 1 sidebar bên phải (sidebar2) và phần nội dung bài viết ở giữa.(post)
» Ở cuối trang là footer.
Tất nhiên đây chỉ là những module lớn. Bên trong mỗi module lớn này sẽ còn được chia thành nhiều module nhỏ nữa. Vấn đề này mình sẽ đề cập sau. Việc bây giờ bạn cần làm là tạo ra các module ban đầu cho blog.
4. Tạo Module đầu tiên trên blog. 
Module lớn nhất của blog là body. Đây là module mặc định chứa tất cả các module khác trên blog.
Bạn cần khai báo một số thuộc tính css cho module body này vào phía trên thẻ ]]></b:skin>theo dạng như sau:
body{
background: #cccccc;  /* Màu nền toàn blog (mặc định là màu trắng) */ 
font: 16px georgia;  /* Cỡ chữ và font chữ cho toàn blog */ 
thuộc tính khác; /* Một số thuộc tính khác cho toàn blog */ 
...;
}
Chú ý: Bạn có thể tìm hiểu thêm về các thuộc tính khác ở bài viết này sau này mình sẽ không đề cập đến cái này nữa. tất cả những gì liên quan đến thuộc tính css thì bạn cứ vào bài viết trên.
Tiếp theo mình sẽ tạo 1 module với ID là box nằm trong body và chứa tất cả các module còn lại của blog.
Cách làm: ở giữa thẻ <body> và </body> bạn thêm 1 đoạn code như bên dưới:
<div id='box'>
Nội Dung Blog
</div>
Tiếp tục chèn thêm thuộc tính css cho id box này bằng cách thêm đoạn code này ở trên thẻ ]]></b:skin>
#box{
Background:#3399bb; /* Màu nền của module box */ 
Width: 990px;  /* Chiều rộng của trang blog */ 
Margin:0 auto; /* Cân bằng vị trí module này vào giữa trang */ 
thuộc tính 1; /* Một số thuộc tính khác */ 
thuộc tính 2; /* Một số thuộc tính khác */ 
...;
}
Save template lại rồi về trang chủ bạn sẽ thấy có 1 module mới được hình thành.
5. Chia nhỏ Module box thành 3 phần: header, main-outer, footer
Việc tiếp theo là tạo ra 3 phần chính trên blog như mình đã đề cập ở trên bao gồm header, main-outer, footer. Cách làm cũng tương tự như gọi ra ID box cụ thể là:
ở giữa thẻ <div id='box'> và thẻ đóng </div> của box bạn thêm 1 đoạn code như bên dưới:
<div id='header'>
Nội Dung header
</div>
<div id='main-outer'>
Nội Dung Blog
</div>
<div id='footer'>
Nội Dung Footer
</div>
Tiếp tục chèn thêm thuộc tính css cho 3 id vừa tạo bằng cách thêm đoạn code css của nó ở trên thẻ ]]></b:skin>
#header{
Background:#4499bb; /* Màu nền của module header */ 
thuộc tính 1; /* Một số thuộc tính khác */ 
thuộc tính 2; /* Một số thuộc tính khác */ 
...;
}
#main-outer{
Background:#113366; /* Màu nền của module main-outer */ 
thuộc tính 1; /* Một số thuộc tính khác */ 
thuộc tính 2; /* Một số thuộc tính khác */ 
...;
}
#footer{
Background:#6600ee; /* Màu nền của module footer */ 
thuộc tính 1; /* Một số thuộc tính khác */ 
thuộc tính 2; /* Một số thuộc tính khác */ 
...;
}
Save template lại rồi về trang chủ bạn sẽ thấy có 3 module mới được hình thành.
6. Chia nhỏ Module main-outer thành 3 phần: sidebar1, main, sidebar2
Tiếp tục lại chia nhỏ module Main-outer ra thành 3 module nhỏ là sidebar1, main và sidebar2. Cách làm cũng tương tự như bạn chia nhỏ mudule box ở trên:
Cụ thể là ở giữa thẻ <div id='main-outer'> và thẻ đóng </div> của main-outer bạn thêm 1 đoạn code như bên dưới:
<div id='sidebar1'>
Nội Dung sidebar1
</div>
<div id='main'>
Nội Dung Bài Viết
</div>
<div id='sidebar2'>
Nội Dung sidebar2
</div>
<div style='clear:both'/>
Chú ý: do 3 module trên sử dụng thuộc tính dời module qua trái, qua phải nên phía dưới nó cần có thêm  <div style='clear:both'/> để dừng hiệu ứng dời module.

Tiếp tục chèn thêm thuộc tính css cho 3 id vừa tạo bằng cách thêm đoạn code css của nó ở trên thẻ ]]></b:skin>
#sidebar1{
Background:#884400; /* Màu nền của module sidebar1 */ 
width:200px; /* Chiều rộng của module sidebar1 */ 
float:left; /* Dời module sidebar1 qua trái */ 
thuộc tính 1; /* Một số thuộc tính khác */ 
thuộc tính 2; /* Một số thuộc tính khác */ 
...;
}
#main{
Background:#646853; /* Màu nền của module main */ 
width:590px; /* Chiều rộng của module main */ 
float:left; /* Dời module main qua trái */ 
thuộc tính 1; /* Một số thuộc tính khác */ 
thuộc tính 2; /* Một số thuộc tính khác */ 
...;
}
#sidebar2{
Background:#518643; /* Màu nền của module sidebar2 */ 
width:200px; /* Chiều rộng của module sidebar2 */ 
float:right; /* Dời module sidebar2 qua phải */ 
thuộc tính 1; /* Một số thuộc tính khác */ 
thuộc tính 2; /* Một số thuộc tính khác */ 
...;
}
Chú ý: Do lúc tạo module Main-outer có chiều rộng là 990px (như đã qui định ở trên). Nên tổng chiều rộng 3 module bên trong nó không được lớn hơn 990px nếu tổng chiều rộng 3 module con lớn hơn 990px thì sidebar2 sẽ bị đẩy xuống dưới.
Và cứ bằng cách làm như trên bạn có thể chia nhỏ module trên blog của bạn ra bao nhiêu phần cũng được. Việc bạn cần làm là cứ chèn module vào đúng vị trí của nó, qui định kích thước và áp dụng những thể css phù hợp cho module đó phía trên thẻ ]]></b:skin> là ok.

7. Điều chỉnh sidebar (tạo mục Thêm Tiện Ích của blogspot cho sidebar)
Lẽ ra việc tiếp theo mình cần làm là điều chỉnh header trước nhưng như vậy sẽ có 1 số thứ phải điều chỉnh hơi lằng nhằng nên mình hướng dẫn điều chỉnh sidebar trước, sau này điều chỉnh header sẽ tiện hơn.
Như bạn cũng đã biết ở mục Thiết kế → Phần tử trang. Trên sidebar có mục Thêm Tiện Íchđể tiện việc cho bạn bổ sung những tiện ích cần thiết cho blog. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra mục này.
Như trên template mình đưa ra ban đầu thì có 2 sidebar 1 nằm bên trái và 1 nằm bên phải. mình sẽ hướng dẫn cho sidebar bên trái và bạn là tương tự với sidebar bên phải nha.
Trong template mình đã tạo thì sidebar bên trái có ID là sidebar1.
Ở giữa thẻ <div id='sidebar1'> và thẻ đóng </div> của sidebar1 bạn chèn đoạn code sau:
<b:section class='sbar1' id='sbar1' showaddelement='yes'/>
Save template lại.
 » Về mục Phần tử trang bạn sẽ thấy xuất hiện mục thêm tiệc ích. Lúc này nó sẽ nằm ở giữa. Nhưng không sao, cứ để nó ở đó sau này nó sẽ tự điều chỉnh lại.
 » Về trang chủ bạn sẽ thấy xuất hiện thanh Navbar ở đầu blog. Nếu bạn không muốn xài thanh navbar này thì chèn đoạn code sau vào trước thẻ ]]></b:skin> rồi save lại là xong.
#navbar-iframe {height:0px;visibility:hidden;display:none}
Làm tương tự với sidebar2 có 1 điều cần lưu ý là nhớ chuyển sbar1 trong đoạn code ở sidebar1 thành sbar2. Nếu bạn không chuyển cái này thì template sẽ báo lỗi.

Khi tạo ra được 2 sidebar rồi bạn hãy thử thêm 1 tiện ích gì đó vào blog xem nói hoạt động như thế nào.
Rất dễ thấy là mặc định tiêu đề của blog mới tạo bị dư 1 khoãng khá lớn ở trên và ở dưới. Để khắc phục điều này bạn chỉ cần chèn đoạn code sau phía trên thẻ ]]></b:skin> rồi save lại là xong.
h2 {padding:0; margin:0}

8. Điều chỉnh header (tạo header như mẫu header mẫu của blogspot)
Như đã đề cập ở mục 7. Phần tiếp theo mình cần điều chỉnh là header của blog. Header mặc định của blog là một tiện ích cho phép thay đổi tiêu đề và mô tả của blog. ngoài ra còn cho phép thay đổi banner cho header.
Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn gọi ra tiện ích này cho header.
Vào template (KHÔNG mở rộng mẫu tiện ích). Trong template này header mình đã tạo ban đầu có ID là header.
Ở giữa thẻ <div id='header'> và thẻ đóng </div> của header bạn chèn đoạn code sau:
<b:section class='head' id='head' maxwidgets='1' showaddelement='no'>
<b:widget id='Header1' locked='true' title='(Tiêu đề)' type='Header'/>
</b:section>
Save template lại. Về mục phần tử trang bạn sẽ thấy tiện ích của header đã được tạo ra. Bạn chỉ việc thay đổi tiêu đề và mô tả cho blog hoặc thay đổi banner cho blog là được. Về trang chủ để kiểm tra kết quả nào.

9. Điều chỉnh phần bài đăng (main) (hiển thị nội dung các bài viết ra blog)
Trong template này mình đã cho các bài viết nằm trong ID main. Để hiển thị nội dung các bài viết ra blog bạn chỉ việc thực hiện như sau:
Vào template (KHÔNG mở rộng mẫu tiện ích) ở giữa thẻ <div id='main'> và thẻ đóng </div>của main bạn chèn đoạn code sau:
<b:section class='mainpost' id='mainpost' showaddelement='no'>
<b:widget id='Blog1' locked='true' title='Bài đăng trên Blog' type='Blog'/>
</b:section>
 Save template lại. Về mục Phần tử trang bạn sẽ thấy tiện ích Bài Đăng Trên Blog đã hiện ra. Bạn chỉ việc chỉnh sửa tiện ích này lại cho phù hợp với blog là ok rồi. Về trang chủ các bài đăng có trên blog cũng đã được hiện ra. Như vậy là ok rồi.

10. Điều chỉnh footer blog. 
Thông thường footer blog là nơi người ta đặt thông tin về tên template. Người thiết kế ra template (ghi tên mình zô liền. mình tự thiết kế mà)  nên bạn cứ đặt những code thông thường vào đó là được rồi.
Cũng có một số bạn muốn đặt thêm một số tiện ích vào phần footer. Việc bạn cần làm là thực hiện y như bước 7 nhưng thay chữ sbar1 thành foot là được rồi.

11. Những điều chỉnh khác.
Về cơ bản template blogspot chỉ có bao nhiêu đó thôi. Ngoài ra cũng chẳng còn gì nữa.
Tiếp theo là bạn áp dụng những thủ thuật khác để tạo ra những nét đặc trưng riêng cho blog của mình là được rồi.

Và nếu làm theo tất cả những bước trên thì template của bạn sẽ có dạng như sau: (xem rồi đừng choáng nha :D)

Xem qua chắc chắn bạn sẽ nghĩ trong đầu "blog gì mà thấy gê" :D nhưng thật sự thì không gê đâu bạn. Blog hiện tại mình đang dùng cũng từng trãi qua những lúc ghê như zậy đó.
Nguyên nhân nhìn thấy gê là do mình chưa xài nhiều những thuộc tính css trong bài viết này. Bài viết này mình chỉ đề cập đến việc tạo ra và nắm bắt dược cấu trúc template của mình thôi.
Việc trang trí là sao cho đẹp là ở chổ bạn có thật sự sáng tạo khi kết hợp các thuộc tính css lại với nhau hay không thôi.
Về cách trang trí cho blog bằng những thuộc tính css thì bạn xem ở bài viết này.

Dự án này tới đây cũng đã kết thúc rồi. Trong quá trình tự thiết kế nếu có khó khăn hay thắc mắc gì thì để lại comments bên dưới mình sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất có thể. Chúc bạn thành công! Cố gắng lên.

Những cách kiếm tiền trên YouTube

Ibiet - Xây dựng kênh video riêng trên YouTube, thiết lập Google AdSense, cập nhật nội dung video thường xuyên, sử dụng công cụ phân tích để biết hiệu suất người xem... sẽ giúp bạn có thu nhập ban đầu nhờ vào các quảng cáo trên YouTube.
Thiết lập và xây dựng kênh riêng trên YouTube
YouTube là nơi để bạn thể hiện bản thân thông qua các đoạn video. Mỗi tài khoản trên YouTube là một kênh riêng của người nào đó, tương tự như tài khoản trên Google. Việc tạo tài khoản ở YouTube có thể giúp bạn truy cập vào các dịch vụ khác của Google như Gmail và Drive.
Bạn có thể tạo mới hay sử dụng tài khoản có sẵn và thêm các từ khóa để người xem có thể tìm ra kênh video của bạn. Bạn có thể mở rộng từ khóa nhờ vào mụcAdvanced trong phần Channel Settings. Hãy chắc rằng các nhóm từ này phù hợp với nội dung đoạn video clip. Tên truy nhập nên ngắn gọn, dễ nhớ và độc đáo vì điều này giúp người xem chú ý bạn nhiều hơn. Tuy nhiên, nếu đã mở tài khoản rồi, bạn nên dùng tiếp.
Cập nhật nội dung
Cố gắng tải nội dung có chất lượng cao, thời lượng không quá dài lên YouTube. Tùy chọn này phụ thuộc vào loại nội dung bạn quyết định đăng. Ngay cả khi nội dung chưa tốt lúc ban đầu thì bạn nên thực hành quay càng nhiều để lần sau tốt hơn trước đó.
Cải tiến nội dung bằng cách dùng máy quay tốt hơn hay sử dụng phần mềm hiệu chỉnh video. Ngoài ra, bạn cần chú ý đến cách quay phim, ví dụ trang bị thêm chân máy, tận dụng ánh sáng để có góc quay đẹp hơn. Tất cả điều này có thể giúp sản phẩm cuối cùng có thể hấp dẫn nhiều người xem.
Việc đăng video thường xuyên giúp bạn có một lượng người theo dõi video ổn định. Ngày càng có nhiều người đăng ký theo dõi video clip nếu bạn có kế hoạch cập nhật video đều đặn. Bạn nên gắn thẻ (tag) video với các từ khóa mô tả nội dung. Cách này giúp mọi người thấy video của bạn nhờ vào tìm kiếm trên YouTube.
Thu hút lượng người xem
Số lượng người ghé coi video clip càng nhiều thì thu nhập của bạn sẽ tăng lên. Bạn cần tạo ra video hay để thu hút người xem nhấp vào quảng cáo trong đoạn video. Thật ra là không có một bí quyết chung để thu hút nhiều người đăng ký theo dõi kênh video, nhưng nếu có nội dung tốt thì người xem sẽ tự tìm đến. Song song đó, bạn nên gửi video lên Twitter và Facebook hoặc một số website khác.
Ngoài ra, sự tương tác với người xem thông qua các ý kiến phản hồi là cần thiết. Thỉnh thoảng, đây cũng là kênh để bạn tạo ra những đoạn video có sự gắn kết với các đối tượng nói trên.
Tạo ra thu nhập từ video trên YouTube
Để bắt đầu kiếm tiền trên video, bạn cần kích hoạt chức năng này trên YouTube. Điều này hàm ý là YouTube có quyền đặt các mẫu quảng cáo trong video của bạn và có thể phát tán nội dung này một cách rộng rãi, không có bản quyền.
Bạn có thể kiếm tiền từ video khi nó được tải lên YouTube bằng cách chọn vào tabMonetization và đánh dấu vào hộp thoại “Monetize with Ads”. Sau khi nội dung đã được đăng, bạn mở mục Video Manager và nhấn vào dấu "$" bên cạnh đoạn video đó.
Thiết lập Google AdSense
Bạn có thể cài đặt Google Adsense miễn phí tại website AdSense. Nhấn vào nútSign Up Now để tạo tài khoản. Bạn phải đủ 18 tuổi hay lớn hơn mới có thể mở tài khoản. Nếu nhỏ hơn 18 tuổi, bạn cần sự trợ giúp của người lớn.
Bên cạnh đó, bạn cần có tài khoản ở PayPal hoặc tại ngân hàng và một địa chỉ email hợp lệ cùng các thông tin khác để AdSense có thể xác minh và biết ai gửi tiền đến.
Sử dụng công cụ phân tích
Khi có được một số đoạn video trực tuyến riêng, tạo ra thu nhập và có một lượng người xem nhất định, bạn cần thống kê và phân tích số liệu để biết hiệu quả của các đoạn video. Nhấn vào tùy chọn Analytics trong thanh menu Channel, bạn có thể thấy thu nhập ước tính, hiệu suất quảng cáo, số lượng người xem video…
Khi sử dụng công cụ nói trên, bạn biết được hiệu ứng của khán giả đối với các đoạn video. Từ đó, bạn có thể thay đổi nội dung hay chiến lược tiếp thị cho phù hợp để thu hút người xem như mong muốn.
Quảng bá video trên các kênh khác
Không chỉ đưa các đoạn video trên một kênh duy nhất là YouTube, bạn có thể tạo blog, website hay đăng tải nội dung video lên các trang mạng xã hội hay website video khác. Bạn nên chia sẻ đường link hay nhúng đoạn video trên Internet, đây là cách để gia tăng cơ hội gây sự chú ý đến nhiều người hơn. Liên kết chặt chẽ với các kênh video khác để những người đăng ký theo dõi video có thể biết sự có mặt của bạn. Do đó, bạn có thể gia tăng thêm số lượng người đăng ký nữa.
Trở thành một đối tác của YouTube
YouTube Partners là bao gồm các thành viên trên YouTube mà sở hữu các đoạn video có thể kiếm ra tiền, hấp dẫn số lượng lớn người xem. Các thành viên này có thể tạo ra nhiều nội dung hơn nhờ vào các công cụ và có thể giành một số giải thưởng về số lượng người xem. Nếu trở thành đối tác của YouTube, họ cũng nhận được sự hỗ trợ và chia sẻ từ cộng đồng nhiều hơn.
Bạn có thể đăng ký vào phần đối tác của YouTube bất cứ lúc nào thông qua trang YouTube Partner. Để truy cập vào các chương trình đối tác, bạn cần thỏa tiêu chí là tích lũy được 15.000 giờ người đăng ký theo dõi trên kênh video trong vòng 90 ngày.
(Theo VnExpress
)

Tiện ích các nút Share trượt dọc cho Blogspot (sticky sidebar)

Tiện ích các nút Share trượt dọc cho Blogspot (sticky sidebar)

Đối với những người đang sở hữu web/blog thì công cụ chia sẻ lên mạng xã hội like, tweet... không thể, nó có thể giúp đọc giả chia sẻ bài viết hay làm tăng trafic cho web/blog. Có rất nhiều cách để đặt các tiện ích này, hôm nay namkna chia sẻ cùng các bạn cách bố trí các công cụ hữu ích này theo chiều dọc và với hiệu ứng trượt kế phần main mỗi khi bạn cuộn (scrollbar) chuột xuống phía dưới. Nó giống như dạng các banner quảng cáo trượt dọc 2 bên của blogspot mà ibiet giới thiệu.

Các bạn có thể xem Demo.


Hình ảnh minh họa:


 Cách 1: Không sử dụng Javar Scip.

» Bắt đầu thủ thuật

1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger
2. Vào phần thiết kế (Design)
3. Chọn chỉnh sửa Phần tử trang 
4. Chọn Thêm tiện ích (Add Widget) và Thêm đoạn code sau vào:
<style>
/* Fixed Positioned AddThis Toolbox */
.sharing_box_ibiet {
position: fixed;
top: 10%;
right: 0;
border: 3px solid #00EE00;
padding: 5px 5px 1px;
-moz-border-radius: 4px;
-webkit-border-radius: 4px;
border-radius: 4px;
background: #F0FFFF;
width: 60px;
min-height: 345px;
}
.sharing_box_ibiet .item {
width: 50px;
margin: 5px 0 5px 0;
}
.twitter_float iframe
{
width:55px!important;
}
</style>
<!-- SHARING BOX Fixed-Positioned Toolbox -->
<div class='sharing_box_ibiet'>
<div style='text-align:center; margin-top:5px'>
<img alt='Share Emphasis' height='46px' src='http://1.bp.blogspot.com/-4oWoveJkZms/T4OIM0GAsrI/AAAAAAAABj8/Nr631D0WhbU/s1600/obtenir-par-poste-icone-5533-48-+-namkna-blogspot-com.png' width='56px'/>
</div>
<!-- TWITTER -->
<div class='item twitter_float' style='margin-left:3px'>
<a class='twitter-share-button' data-count='vertical' data-lang='en' href='https://twitter.com/share'>Tweet</a>
</div>

<!-- FACEBOOK -->
<div class='item' style='margin-left:3px'>
<div class='fb-like' data-font='verdana' data-layout='box_count' data-send='false' data-show-faces='true' data-width='44'></div>
<div id='fb-root'></div>
</div>
<!-- G+ -->
<div class='item' style='margin-left:5px'>
<!-- Place this tag where you want the +1 button to render -->
<g:plusone size='tall'></g:plusone>
</div>
<!-- OTHERSHARE -->
<div class='item' style='margin-left:5px'>
<!-- AddThis Button BEGIN -->
<div class='addthis_toolbox addthis_default_style '>
<a class='addthis_counter'></a>
</div>
<!-- AddThis Button END -->
</div>
</div>
<!-- FAST SHARING SCRIPT -->
<!-- TWITTER SCRIPT -->
<script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script>
<script>(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = "//connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1";
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
<!-- G+ SCRIPT -->
<!-- Place this render call where appropriate -->
<script type='text/javascript'>gapi.plusone.go();</script>
<!-- STUMBLEUPON SCRIPT -->
<!-- Place this snippet wherever appropriate -->
<script type='text/javascript'>
(function() {
var li = document.createElement('script'); li.type = 'text/javascript'; li.async = true;
li.src = 'https://platform.stumbleupon.com/1/widgets.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(li, s);
})();
</script>
<script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#pubid=ra-4f660fb932fd0f15"></script>
<!-- AddThis Button END -->
5. Chọn lưu mẫu.
6. Tiếp theo chọn Chỉnh sửa HTML và thêm đoạn code bên dưới vào trước thẻ </head>
<script src='http://apis.google.com/js/plusone.js' type='text/javascript'> {lang: &#39;en-US&#39;} </script>

8. Cuối cùng Lưu mẫu lại.

Cách 2: sử dụng JQuery.


» Bắt đầu thủ thuật

1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger
2. Vào phần thiết kế (Design)
3. Chọn chỉnh sửa HTML (Edit HTML)
4. Chọn mở rộng mẫu tiện ích (Expand Widget Templates)
5. Chèn code bên dưới vào sau thẻ <head>
<script src="http://dl.dropbox.com/u/70549761/jQuery/namkna-blogspot-com/jquery.min.v1.4.1.js" type="text/javascript"></script>
<script src="http://dl.dropbox.com/u/70549761/jQuery/namkna-blogspot-com/stickysidebar.jquery.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function () {
$('#share-buttons').stickySidebar({speed: 300, constrain: true})
});
</script>

<style>
#share-buttons {
background: #fff;
border: 1px solid #ccc;
margin-left: -82px;
padding: 8px;
position: absolute;
-moz-border-radius: 6px;
-webkit-border-radius: 6px;
-goog-ms-border-radius: 6px;
border-radius: 6px;
}
</style>
- Lưu ý: Các bạn nên thể Download 2 File Js trên về Tại Đây và upload lên host riêng để dùng lâu dài.
6. Bây giờ bạn tìm đến dòng code bên dưới hoặc tương tự (do đặc điểm cấu tạo của mỗi blog nên có chút khác nhau nhỏ).
<div class='post-header-line-1'/>
7. Tiếp theo bạn chèn code bên dưới vào sau code vừa tìm được
<div id='share-buttons'>
<div class='twitter scount'>
<a
class='twitter-share-button' data-count='vertical' data-text='List Only
Post Titles On Blogger Labels Pages'
data-url='http://www.spiceupyourblog.com/2009/12/how-to-make-your-labels-search-and.html'
data-via='paulcrowepro'
href='http://twitter.com/share'>Tweet</a><script
src='http://platform.twitter.com/widgets.js' type='text/javascript'/>
</div>

<div class='facebook scount'>
<fb:like
font=''
href='http://www.spiceupyourblog.com/2009/12/how-to-make-your-labels-search-and.html'
layout='box_count' send='false' show_faces='false' width='50'/>
</div>

<div class='stumble scount'>
<script src='http://www.stumbleupon.com/hostedbadge.php?s=5'/>
</div>

<div class='gplus scount'>
<script src='https://apis.google.com/js/plusone.js' type='text/javascript'/><g:plusone size='tall'/>
</div>
</div>
Ở trên mình chỉ đưa một số công cụ phổ biến bạn có thể dựa vào đó để thay đổi bổ sung hoặc xóa bớt cho phù hợp với site của bạn.

8. Cuối cùng Lưu mẫu lại.

Chúc thành công!

Hướng dẫn cách RÚT TIỀN tại VeraJohn


-          Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản tại VeraJohn.
Nhấp chọn mục “Tài khoản của tôi”, bấm chọn “Rút tiền-          Bước 2: Chọn mục “Rút tiền về Ngân hàng địa phương”


      Điền đầy đủ các thông tin yêu cầu rút tiền:
·         Số tiền tệ USD: (lưu ý: tỷ giá 1usd = 20,000vnd không thay đổi)
·         Tên Ngân hàng của Quý khách : (điền tên Ngân hàng của Quý khách. Vd: Vietcombank/ACB/ Dong A/ Vietin Bank…)
·         Chi nhánh Ngân hàng: (điền tên chi nhánh ngân hàng. Vd : Chi nhánh Hồ Chí Minh Q1, Q3; Chi nhánh Hà Nội..)
·         Địa chỉ Ngân hàng: (điền địa chỉ Ngân hàng của Quý khách. Có thể truy cập trang web của Ngân hàng để biết địa chỉ)
·         Tên tài khoản Ngân hàng của Quý khách: (điền họ tên Chủ Tài khoản. Vd: Nguyễn Văn A)
·         Số tài khoản Ngân hàng của Quý khách: (điền số tài khoản ngân hàng)
·         Số điện thoại di động: (điền đúng số điện thoại di động của Quý khách)
è  Cuối cùng nhấn “Tiếp tục” để hoàn tất thông tin rút tiền. 

 Sau khi hoàn tất điền thông tin rút tiền, VeraJohn sẽ thực hiện chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của quý khách.

Lưu ý quan trọng:
-          Họ tên Chủ tài khoản ngân hàng phải trùng với tên đăng ký tại VeraJohn (tên thật theo đúng CMND). Rút tiền qua người thứ 3 sẽ không được chấp nhận
-          Bạn có thể rút về bất kỳ tài khoản ngân hàng nào đứng tên quý khách. 
-          Bộ phận thanh toán của VeraJohn sẽ tiến hành kiểm tra và thực hiện chuyển tiền về tài khoản cho quý khách. Việc này mất từ 12h đến 48h cho lần rút tiền đầu tiên. Các lần sau sẽ nhanh hơn nhiều.
VeraJohn hỗ trợ việc rút tiền tại tất cả các ngân hàng ở Việt Nam. Tuy nhiên, giao dịch rút tiền sẽ được sẽ tiện lợi và được xử lý nhanh hơn (nhận được tiền sau khi rút từ 2 – 5 tiếng) nếu Quý khách có tài khoản tại 4 Ngân hàng: VCB, ACB, DongA và Techcombank  và đã sử dụng dich vụ Internet Banking của các ngân hàng để gửi tiền vào tài khoản VeraJohn tại Việt Nam.
Chúc Quý Khách nhiều sức khỏe, thành công và may mắn!Hướng dẫn cách GỬI TIỀN tại VeraJohn

Đây là hướng dẫn cách gửi tiền cho thành viên khi tham gia GỬI TIỀN tại VeraJohn!
Quý khách vui lòng Đăng nhập vào tài khoản VeraJohn (hình minh họa bên dưới)Quý khách vui lòng bấm vào Thực hiện gửi tiền (hình minh họa bên dưới)


Bước 1: Quý khách vui lòng liên hệ với nhân viên CHAT TRỰC TUYẾN của VeraJohn để lấy thông tin tài khoản ngân hàng của VeraJohn tại Việt Nam 

Bước 2: Tiến hành gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của VeraJohn mà nhân viên CHAT TRỰC TUYẾN cung cấp cho Quý khách . Có 3 hình thức gửi tiền được áp dụng: Gửi tiền tại quầy giao dịch ngân hàng, Gửi tiền qua ATM, Chuyển khoản bằng Internet banking (Nên dùng) 

Bước 3: Liên hệ lại với DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG – CHAT TRỰC TUYẾN, cung cấp phương thức gửi tiền và đầy đủ thông tin dưới đây để nhân viên Hỗ trợ giúp Quý khách cập nhật tiền vào Tài khoản của VeraJohn.
Quý khách chỉ cần xác nhận các thông tin gửi tiền bên dưới:

+ Số tiền: (điền số tiền đã gửi. Lưu ý 1 USD = 20,000 VND)
+ Số tài khoản của VeraJohn: VCB/ ACB/ Dong A/ Techcombank
+ Phương thức gửi tiền: Tiền mặt tại quầy/ATM/Internetbanking
+ Họ tên người gửi tiền: (điền họ tên người gửi tiền như trong hóa đơn/thẻ ATM/Internetbanking)
+ Số tài khoản người gửi tiền: (điền số tài khoản ngân hàng của quý khách)
+ Số lệnh giao dịch/số bút toán: (điền thông tin theo biên lai gửi tiền)
+ Thời gian gửi tiền: (điền chính xác như trong biên lai gửi tiền)

Thời gian tiền của quý khách sẽ được cập nhật ngay lập tức từ 5 đến 10 phút. Và số tiền tối thiểu quý khách tham gia tại Vera&John là 200,000VND.

Vera&John hỗ trợ việc gửi và rút tiền tại tất cả các ngân hàng ở Việt Nam

Tuy nhiên, giao dịch chuyển tiền sẽ được tiện lợi và được xử lý nhanh hơn khi dùng 4 ngân hàng đầu tiên đã đề cập ở danh sách trên (VCB, ACB, DongA và Techcombank) vì có dịch vụ Internet banking.

Hiện nay Ngân hàng ACB (Ngân hàng Á Châu) và Ngân hàng Đông Á đã có Văn Phòng làm việc ngoài giờ, từ 9h sáng – 21h đêm, kể cả Thứ bảy, Chủ Nhật & Ngày lễ. Rất thuận tiện cho Quý khách chuyển tiền vào cuối tuần và ngày lễ.
Chúc đại lý nhiều sức khỏe, thành công và may mắn!


Video hướng dẫn cách chơi Slot tại VeraJohn

Để hỗ trợ cho quý KHÁCH dễ dàng trong việc  chơi tham gia gửi tiền tại VeraJohn, TÔI xin gửi link tham khảo hướng dẫn cách chơi slot tại trò chơi hấp dẫn vui nhộn sinh động của VeraJohn Disco Spins.

Quý đại lý có thể dùng Video này gửi cho thành viên của mình cách chơi Slot để khách có thể hiểu rõ cách chơi slot trực tuyến.


Chỉ cần ít nhất 1 khách tham gia chơi tại VeraJohn và tối thiểu hoa hồng đại lý có thể rút được chỉ 200,000VND!


VeraJohn Casino Online

Ibiet -  xin cung cấp cho quý đại lý thông tin trang web giải trí game slot casino trực tuyến để đại lý có thể đăng bài lên website, forum, gửi email, quảng cáo đến khách hàng tham gia chơi tại VeraJohn.


VeraJohn Casino Online được thành lập vào năm 2011 và được phát triển mạnh mẽ như vũ bão đến chóng mặt từ các quốc gia Châu Âu như Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Bồ Đào Nha, UK, Ý, Đức, Tây Ban Nha…cũng như lan rộng bành trướng thương hiệu vươn đến các nước Châu Á: Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, Úc, Việt Nam...

Sòng casino trực tuyến VeraJohn được cấp giấy phép Malta LGA/CL1/552/2009, với tên công ty hoạt động là Malta, Dumarca Gaming LTD. Trụ sở văn phòng chính của Châu Âu được đặt tại Malta.

Văn phòng đại diện của Dumarca Gaming LTD tại Châu Á được đặt tại thành phố Makati, Manila, Philippines.

So với tất cả các trang giải trí trực tuyến hiện nay, VeraJohn là cái tên còn mới mẻ, lạ lẫm và khác hẳn so với tất cả các trang khác.

Đầu tiên, phải nói đến cái tên của trang web; VeraJohn nghe rất khó phát âm đối với người Việt. Tuy nhiên, nếu bạn hiểu được ý nghĩa của cái tên này, chắc hẳn bạn sẽ không thể nào quên được và cảm thấy rất thú vị.

Từ đối tượng khách hàng mà chúng tôi muốn nhắm đến để phục vụ giải trí là cả nam và nữ, chính vì vậy mà chúng tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều cho ra ý tưởng tìm sự kết hợp giữa 2 cái tên đặc trưng ý nghĩa đại diện cho cả 2 giới: nam và nữ.

Và cuối cùng, Vera là cái tên giành cho nữ giới chúng tôi lựa chọn. Ý nghĩa của cái tên Vera chính là Sự Tin Tưởng!
Còn John là cái tên phổ biến nhất giành cho phái mạnh ý nghĩa thể hiện sự trang trọng, lịch sự của một quý ông tao nhã!

Cả 2 cái tên đẹp ý nghĩa ấy kết hợp lại đem đến cho đối tác và người chơi của chúng tôi một cảm giác tin tưởng hoàn toàn tuyệt đối và sự cân bằng ổn định bất diệt của tạo hóa.

Tiếp theo, phải nói đến hệ thống tiền thưởng khuyến mãi độc đáo cũng chỉ có tại VeraJohn. Đó là chương trình khách hàng thân thiết tích lũy xu thưởng từ tất cả các hoạt động của bạn tại VeraJohn như: đăng ký tài khoản, đăng nhập vào tài khoản, đánh giá trò chơi 4 sao hay 5 sao tùy vào sở thích của bạn, thay đổi tên hiển thị của bạn, giới thiệu bạn bè tham gia VeraJohn, tham gia gửi tiền…Tất cả các hoạt động của bạn đều nhận được xu thưởng, bạn tích lũy xu thưởng dần để lên cấp độ và tiếp tục là đi mua sắm. Mua sắm ở đây tức là bạn có thể quy đổi xu thưởng tích lũy của mình để được các vòng quay miễn phí chơi các game slot, jackpot cũng như tiền thưởng miễn phí chơi casino như blackjack (xì dzách), baccarat (bài cào 3 lá), roulette (ru lét), sicbo (xí ngầu), poker (xì tố)…Và khi bạn chiến thắng, bạn có thể rút tiền thật về tài khoản ngân hàng của mình.

Ngoài hệ thống xu thưởng khách hàng thân thiết của VeraJohn, tiền thưởng gửi tiền của chúng tôi rất cao. Hiện nay, chúng tôi thưởng 100% tiền gửi cho khách hàng lên đến 10,000,000 VND! Tiền thưởng chào mừng cao nhất hiện nay so với tất cả các nhà cái tại Việt Nam.

Chúng tôi còn quan tâm đến khách hàng gửi tiền cho các lần gửi tiền tiếp theo. Nếu bạn gửi tiếp lần thứ 2, VeraJohn tặng bạn 50% tiền thưởng nạp lại lên đến 1,000,000 VND! Và lần gửi tiền thứ 3? VeraJohn tặng bạn 100,000 VND tiền thưởng miễn phí chơi Baccarat tại sòng bài Singapore.

Yêu cầu để nhận tiền thưởng của VeraJohn cũng rất đặc biệt và khác hẳn so với tất cả các nhà cái khác, đó là 40x Tiền Thưởng!
Chúng tôi chỉ yêu cầu nhân 40 lần vào tiền thưởng của bạn mà thôi. Nếu bạn thắng từ tiền gốc gửi vào của mình, bạn có thể rút tiền thắng về tài khoản ngân hàng của mình bất cứ lúc nào, không có bất cứ điều kiện ràng buộc nào cả! Rất dễ đúng không bạn?

VeraJohn hiện đang cung cấp cho người chơi hơn 400 trò chơi slot, jackpot, casino trực tuyến từ các nhà cung cấp phần mềm game hàng đầu thế giới mà chỉ duy nhất VeraJohn độc quyền sở hữu tại Châu Á là NetEnt, IGT, Sheriff Gaming, Play n Go, NextGen Gaming và Betsoft.

Các trò chơi được khách hàng yêu thích rộng khắp thế giới như Starburst, Kings of Chicago, Zombies, Flowers, Gonzos Quest, Transformers, Disco Spins và rất nhiều game slot khác!


Thanh toán Gửi và Rút tiền nhanh chóng trong vòng 5 phút qua 4 ngân hàng lớn nhất Việt Nam: Vietcombank (VCB), Á Châu (ACB), Đông Á và Techcombank tiện lợi, an toàn; cùng các ví tiền điện tử Moneybookers (Skrills), Neteller đem đến cho khách hàng sự hài lòng hoàn toàn. Tất cả các giao dịch gửi và rút tiền được thực hiện trong môi trường trực tuyến được bảo vệ và thông tin bảo mật tuyệt đối.

Nhân viên chăm sóc khách hàng Chat Trực Tuyến và qua điện thoại xinh đẹp, duy dáng, thân thiện sẽ nhiệt tình giải đáp tất cả các thắc mắc khách hàng ngay lập tức.

VeraJohn chắc chắn sẽ cho người chơi các trải nghiệm casino trực tuyến tuyệt vời nhất giải trí mọi lúc, mọi nơi. Người chơi có thể chơi trực tuyến trên máy tính, laptop, ipad, điện thoại thông minh của mình bất cứ lúc nào.

Chỉ cần ít nhất 1 thành viên tham gia chơi tại VeraJohn, đại lý có cơ hội nhận được hoa hồng cao nhất lên đến 50% và số tiền hoa hồng tối thiểu đại lý có thể rút chỉ 200,000vnd.

Chúc quý đại lý nhiều sức khỏe, vui vẻ, may mắn và thành công.

Cách vào Facebook khi bị chặn mới nhất 2014

Ibiet - Cách vào Facebook khi bị chặn mới nhất 2014 áp dụng thành công 100% cho các mạng FTP,VNPT,Viettel. Sử dụng các cách vào Facebook để thỏa sức 8 Facebook nào.
Theo thông tin mới nhất từ cộng đồng mạng tháng 6/2013 các nhà mạng sẽ mạng tay hơn để chặn mạng xã hội Facebook. Điển hình tại các diễn đàn lớn của Việt Nam như Vn-zoom, tinh tế, ddth … các bài viết thảo luận về vấn đề này cực kỳ sôi nổi.

Liệu các nhà mạng có thể chặn được mạng xã hội Facebook tại Việt Nam hay không. Câu trả lời là không. Hãy thử nghiệm các cách vào Facebook dưới đây là các bạn có thể thỏa sức 8, chia sẻ ảnh, kết bạn … trên mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook.

Cách vào Facebook khi bị chặn 1: Đổi DNS

Đây là cách vào Facebook đơn giản nhất mà mình luôn khuyến khích mọi người làm. Vì nó cực kỳ ” thân thiện” với máy tính. Chúng ta sẽ không phải chỉnh sửa, thay đổi hay cài bất cứ phần mềm nào lên máy tính cả.
Bước 1Mở  Network Conections: 
Cách 1: vào Start -> Setting -> Network Conections 
Cách 2: Vào start –> run –> gõ vào ncpa.cpl –> Ok
 
Bước 2: Nhấn chuột phải vào biểu tượng kết nối mạng đang sử dụng ( Mẹo: mạng đang sử dụng sẽ sáng còn những mạng khác không sử dụng sẽ tối) và chọn Properties:
 
 
Khi hiện ra 1 bảng , bạn nhấp đúp chuột vào internet Protocol (TCP/IP) (hoặc nhấp 1 lần chuột vào Internet Protocol (TCP/IP) rồi click chuột phải chọn Properties)
 
Bước 3:. Khi một cửa sổ khác lại hiện ra, bạn click chọn vào dòng chữ Use the Following DNS Sever addresses
 
 
Sau đó điền dãy ip này vào:
8 8 8 8
8 8 4 4
Hoặc
208 67 222 222
208 67 220 220
 
 

 
Chú ý: Sau khi nhập một số bạn nhấn dấu cách ( space) để nhập số tiếp theo
 
Sau khi nhập xong, bạn click OK. Vậy là thành công rồi đó.

Cách vào Facebook khi bị chặn 2: Chỉnh sửa file hosts

Bước 1: Một số chương trình duyệt virus có thiết lập mặc định là không cho phép người dùng chỉnh sửa file host. Vậy nên đầu tiên các bạn nên tắt tạm thời chương trình diệt virus trên máy tính của mình để có thể thay đổi được file hosts nhé.
Bước 2: Các bạn nhấn tổ hợp phím Windows + R như hình hướng dẫn dưới đây để mở hộp thoại RUN.

Sau đó các bạn dán ( paste) đoạn đường dẫn dưới đây vào hộp thoại Run vừa xuất hiện trên màn hình và nhấn Enter.
C:\Windows\System32\Drivers\etc

Bước 3: Các bạn click chuột phải vào file hosts trong thư mục vừa được mở chọn Properties sau đó làm theo hướng dẫn trên hình bên dưới theo thứ tự các số. Lưu ý phần Users là tên máy của bạn nhé và bước này chỉ dành cho Windows 7 và Windows 8 còn đối với Windows XP thì không cần làm.

Bước 4: Sau khi lưu lại thiết lập trên các bạn click chuột vào file hosts chọn open with và mở bằng Notepad. Tiếp đó các bạn copy dãy host vào facebook mới nhất dưới đây dán vào cuối cùng và nhấn Ctrl + S để lưu file host lại.
Chú ý: nếu bạn có dãy host để vào facebook nào khác trước đó thì xóa nó đi trước khi dán dãy host sau nha.

File host vào Facebook mới nhất

173.252.110.27 facebook.com
69.171.247.29 www.facebook.com
173.252.100.27 login.facebook.com
66.220.152.19 upload.facebook.com
66.220.152.19 graph.facebook.com
173.252.100.27 pixel.facebook.com
173.252.112.23 apps.facebook.com

Nếu có thông báo hiện lên bạn chọn Yes để lưu file nha.
Vậy là xong rồi. Các bạn test thử xem. 

Cách vào Facebook khi bị chặn 3: Sử dụng trình duyệt Cờ Rôm hoặc Opera Tor

Đơn giản là bạn chỉ cần thay thế trình duyệt Chrome hay Firefox của mình mỗi khi muốn vào Facebook bằng trình duyệt Cờ Rôm hoặc OperaTor. Công việc của các bạn là download chúng về rồi cài đặt như bất cứ trình duyệt khác mà thôi. Bật mí nho nhỏ là trình duyệt Cờ Rôm mang thương hiệu Việt Nam đó.

Cách vào Facebook khi bị chặn 4: Sử dụng phần mềm Hotspot Shield hoặc DNS Jumper

Đây có lẽ là hai phần mềm nổi tiếng nhất được sử dụng để vào Facebook khi bị chặn. 
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Hotspot Shield:
Sau khi tải Hotspot về các bạn click đúp vào để bắt đầu cài đặt. Chọn ngôn ngữ là Vietnamese, nhớ bỏ dấu tích cài thanh công cụ của nó trên các trình duyệt nha.
Quá trình cài đặt hoàn tất phần mềm sẽ tự động được mở. Bạn mở thanh Taskbar sẽ thấy biểu tượng của phần mềm đang chạy.

Biểu tượng sẽ màu đỏ khi nó đang ở trạng thái TẮT, và có màu xanh lá cây như trên là phần mềm đang được BẬT.
Quá trình Bật và Tắt Hotspot Shield đơn giản là bạn nháy chuột phải vào Biểu tượng (Trong vùng khoanh đỏ). Chọn Ngắt kết nối/Tắt. hoặc Bật kết nối/Mở.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm DNS Jumper:
Sai khi tải về máy tính các bạn chạy chương trình bằng cách click đúp và nó sẽ hiện bảng giao diện như sau:


Bạn cứ tùy thích lựa chọn các DNS trong bảng, nhưng mình khuyên các bạn nên chọn Google Dns hoặc OPen Dns. Chỉ với 1 cú click chuột, bạn có thể thoải mái vi vu trên Facebook rồi :v
Chú ý, trong Win Vista và Windows 7, bạn phải chuột vào chương trình và chạy chương trình Run As Administrator khi mở chương trình nhé.

Cách vào Facebook khi bị chặn 5: Sử dụng  addon Stealthy cho Chrome & Firefox

Đối với Firefox:
Các bạn tải addon Stealthy ở đâySteathy cho Firefox 
 

Click vào button download để tải addon về máy tính.
 

Click chuột phải lên file addon vừa mới tải về, chọn open with Firefox để cài addon. Sau đó chọn Install. Vậy là xong.
 
Đối với Chrome: 
Các bạn tải addon Stealthy ở đây: Steathy cho Chrome
 

Click vào Add to Chrome để cài đặt.

Bấm Add để xác nhận cài đặt.

Chú ý: Steathy có màu đỏ là đang tắt. Nếu muốn vao Facebook bạn bấm vào Steathy, nó sẽ chuyển qua màu xanh. Lúc đó bạn co thể vào Facebook thoải mái. Khi không sử dụng Facebook thì bạn lại bấm vào nó để tắt giúp tăng tốc độ lướt web. Vì chương trình này làm chậm tốc độ duyệt web một chút.
Chúc các bạn Vào Facebook thành công. Không vào được hoặc gặp phải vướng mắc gì thì comment lại ở đây mình sẽ tư vấn còn nếu vào được cũng comment lại nha. Thanks!

Tìm trên Google:

  • facebook bị chặn
  • facebook
  • cách vào face khi bị chặn
  • face
  • Facebook com
  • cách vào facebook khi bị chặn
  • cách vào facebook
  • vao facebook
  • cách vào facebook không bị chặn
  • fb bị chặn