Kiếm tiền với DOUBLELINK

DOUBLELINK LÀ GÌ
Doublelink là hệ thống tiếp thị liên kết được phát triển bởi MOORE CORPORATION, cung cấp giải pháp đem lại thu nhập và hiệu quả kinh doanh không giới hạn cho cả NHÀ CUNG CẤP và NGƯỜI TIẾP THỊ.
2SƠ ĐỒ
3MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG
 • Doublelink liên hệ với Nhà cung cấp để triển khai kết nối và tích hợp sản phẩm lên hệ thống.
 • Người tiếp thị gia nhập hệ thống, lấy thông tin và đường link sản phẩm (Affiliate link)
 • Người tiếp thị quảng bá sản pham trên website, wapsite, blog và các kênh tiếp thị khác như: Tiếp thị qua công cụ tìm kiếm (SEO/ SEM), Tiếp thị qua thư điện tử (Email marketing), Tiếp thị qua mạng xã hội (Social Media Marketing), Tiếp thị qua Mobile (Mobile marketing),...
 • Khách hàng biết đến sản phẩm/ dịch vụ và nhấp chuột vào link tiếp thị để mua hàng hoặc thực hiện hành động (tải nội dung, trả lời khảo sát, hoàn thành đăng kí...).
 • Nhà cung cấp và Doublelink tiến hành đối soát và thanh toán.
 • Doublelink thanh toán hoa hồng cho Người tiếp thị.
4QUY TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT

1TIẾP THỊ LIÊN KẾT LÀ GÌ?
Tiếp thị liên kết (Affiliate marketing) là phương thức tiếp thị dựa trên nền tảng Internet trong đó Người tiếp thị sẽ quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ của Nhà cung cấp và được hưởng hoa hồng khi có phát sinh đơn hàng hoặc có hành động của khách hàng (hoàn thành mẫu đăng kí, tải, trả lời khảo sát...).

2CÁC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA HỆ THỐNG TIẾP THỊ LIÊN KẾT
 • Nhà cung cấp: Công ty hoặc cá nhân có nhu cầu quảng cáo cho sản phẩm/dịch vụ.
 • Người tiếp thị: Cá nhân/ tổ chức thực hiện việc tiếp thị cho sản phẩm/dịch vụ của Nhà cung cấp trên nền tảng Internet và nhận hoa hồng khi có phát sinh đơn hàng hoặc có hành động của khách hàng (hoàn thành mẫu đăng kí, tải, trả lời khảo sát...).
 • Hệ thống tiếp thị liên kết: là bên đóng vai trò trung gian giữa Nhà cung cấp và và Người tiếp thị, cung cấp dịch vụ liên kết, tính toán hiệu quả của quảng bá, tính toán lưu lượng và chi phí hai bên phải thanh toán cho nhau, quản lý và đưa ra phán quyết nếu có sự tranh chấp hoặc gian lận… Thông thường Nhà cung cấp và người tiếp thị tìm đến nhau thông qua hệ thống tiếp thị liên kết, còn bên cung cấp hệ thống tiếp thị liên kết sẽ cung cấp các nền tảng kỹ thuật để hỗ trợ hoạt động cho khách hàng của mình.
3LỢI THẾ KHI TRỞ THÀNH NGƯỜI TIẾP THỊ
4CÁC PHƯƠNG THỨC TIẾP THỊ LIÊN KẾT
 • CPL (cost per lead) - Thanh toán theo đăng ký: Người tiếp thị sẽ nhận được hoa hồng khi có khách hàng thực hiện hành động với sản phẩm như: điền mẫu đơn, đăng kí thành viên, trả lời bản khảo sát,…
 • CPI (cost per install) - Thanh toán theo lượt cài đặt: Người tiếp thị sẽ nhận được hoa hồng khi có khách hàng thực hiện hành động tải và cài đặt ứng dụng, tải phần mềm hoặc các loại nội dung số khác.
 • CPS (cost per sale) - Thanh toán theo doanh số bán hàng: Người tiếp thị sẽ được nhận hoa hồng khi đơn đặt hàng điện tử được thực hiện thành công.

0 comments: